VESTI
       

 
Naslovna
Vesti
Proizvođači 
Zakon i pravilnici 
Biodinamika
Recepti
 
 
VESTI
• • • •
Organska proizvodnja od obdaništa do fakulteta

U Lukinom Selu, u okviru projekta Organska proizvodnja od obdaništa do fakulteta organizovane su radionice za propagiranje organske proizvodnje. Prisutni su bili, pored učenika OŠ Sonja Marinković iz Lukinog Sela i učenici iz Mihajlova, Zrenjanina i Mužlje, kao i zainteresovani povrtari za organsku proizvodnju.
Udruženje Feher to iz Lukinog Sela i OŠ Sonja Marinković iz Zrenjanina, pre dve godine, potpisali su sporazum o saradnji, u cilju izrade zajedničkih projekata i obezbeđivanje sredstava za podizanje višeg nivoa vannastavnih aktivnosti. U okviru ovog projekta udruženje organskih proizvođača iz Lukinog Sela pokrenuo je organsku proizvodnju na parceli koja se neposredno nalazi pored školske zgrade i igrališta. U prvoj fazi podignuta je visoka ograda između igrališta i parcele, u drugoj fazi uvedena je parcela u pun status organske proizvodnje, sa skraćenjem perioda konverzije od 18 meseci. U sadašnjoj, trećoj fazi projekta, u toku je širenje dosadašnjih rezultata projekta, propagiranje organske proizvodnje putem medija i organizovanjem radionica, a u četvrtoj fazi predviđeno je izgradnja obora za sitne životinje i podizanje plastenika neposredno pored škole. Na taj način bi se na oglednoj parceli zaokružio proces proizvodnje povrtarskih organskih proizvoda i uzgoj sitne stoke. Cela ova proizvodnja se odvija u okviru Biofarme Feher to uz stručnu pomoć i nadzor gazdinstva Balanyi, koje se nalazi pored navedene parcele i gde se odvija proizvodnja 17 vrsta povrtarskih proizvoda.
U okviru radionica, koje su održane sredinom decembra 2013 godine, učenici, osnovci iz okolnih naselja mogli su da posete parcelu na kojoj se odvija organska proizvodnja, sa koje je skinut sav usev i spremna je za zimsku obradu. Isto tako održana su dva predavanja pod nazivom Prvi koraci u organskoj proizvodnji i obeležavanje organskih proizvoda. Prisutni učenici su učestvovali u obeležavanju organskih proivoda stavljajući samolepljive etikete na prezentovane proizvode.
Cilj ovog projekta je podizanje svesti, pre svega učenika osnovnih škola o važnosti zaštite životne sredine, smanjivanjem upotrebe pesticida, uključivanje novih proizvođača i parcela u organsku proizvodnju, kao i prezentacija i degustacija istih proizvoda. Pokrovitelji ovog projekta su: - Prve dve faze Fondacija Bethlem Gabor, treće faze Pokrajinski Sekretarijat za Obrazovanje, Upravu i Nacionalne Zajednice i firma Bio Life iz Zrenjanina.
Učesnici radionica...

• • • •

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
за произвођаче органских производа

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Одсек за органску производњу

У складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн. и 93/2012), свако лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог поступка код органа, има обавезу да уплати прописану таксу у тренутку подношења захтева.
Приликом подношења захтева у вези са органском производњом Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, поред пратеће документације доставља се и доказ о уплати републичке административне таксе (примерак уплатнице) и то:
250,00 динара за захтев и 430,00 динара за решење;
сврха уплате: републичка административна такса
прималац: Буџет Републике Србије
рачун примаоца: 840-742221843-57
број модела: 97
позив на број: (број општине на којој се врши уплата)
Захтеви који се подносе у складу са Законом о органској производњи („Службени гласник РС“, број 30/10) и Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Сл. гласник РС“, бр. 48/11 и 40/12) по основу којих се доносе решења су следећи:
1. Захтев за одобрење коришћења репродуктивног материјала из конвенционалне производње, после истека периода конверзије (подноси се пре сетве, на прописаном обрасцу).
2. Захтев за скраћење или продужење дужине трајања периода конверзије у органској биљној/сточарској производњи ( подноси се одмах после укључивања произвођача у органску производњу).
3. Захтев за одобрење изузећа од примене метода органске производње у складу са чланом 21. став 3., чланом 35. ст. 2. и 4., чланом 41. став 5., чланом 42. став 4., чланом 47., чланом 49. ст. 1. и 2., чланом 57. ст. 3.,4. и 5., чланом 58. став 2., чланом 61. став 4., чланом 62. став 1., чланом 73. став 2. и чланом 78. став 2. Правилника (подноси се пре вршења радње за коју се тражи одобрење).
4. Захтев за одобрење изузећа у технолошким поступцима прераде у органској производњи у складу са чланом 125. став 1. и чланом 126. став 2. Правилника (подноси се пре вршења радње за коју се тражи одобрење).
Обрасци захтева налазе се на интернет страници Дирекције за националне референтне лабораторије (www.dnrl.gov.rs), одељак Органска производња.
Адреса за подношења захтева:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Дирекција за националне референтне лабораторије
Одсек за органску производњу
Немањина 22-26
11000 Београд
Контакт телефон: 011/37 720 34

• • • •

Organska hrana na zrenjaninskim pijacama

Zrenjanin ima velikih potencijala za razvoj organske proizvodnje, ali je organskim proizvođačima neophodna pomoć, ocenjeno je na sastanku, organizovanom na zahtev ovdašnjih proizvođača sa pomoćnikom gradonačelnika Darkom Karanom.
Šandor Balanji, jedan od organskih proizvođača iz Lukinog Sela, kaže da na području srednjeg Banata postoji deset poljoprivrednih gazdinstava, dve firme i jedno udruženje koje se bavi organskom proizvodnjom – Belo jezero koje je zajedno sa Osnovnom školom iz Lukinog Sela ušlo u sertifikaciju poljoprivrednog zemljišta u posedu škole..

- Ima nas u Tordi, Itebeju, Tarašu, Stajićevu, Kikindi, Lukinom Selu, i bavimo se proizvodnjom voća, povrća i industrijskom proizvodnjom. Sve naše proizvode isporučujemo na beogradsko tržište. Sada se pojavila mogućnost da razgovaramo i o mogućoj organizovanoj prodaji ovde u Zrenjaninu na zelenoj pijaci. To smo već započeli, ali idemo jedan korak napred, dva nazad – kaže Balanji navodeći da se već obraćao gradskim čelnicima i JKP „Pijace i parkinzi“ i da očekuje da će u narednom periodu biti nađeno rešenje, a da će njihovi proizvodi biti dostupni i Zrenjanincima.
Pomoćnik gradonačelnika Darko Karan obećao im je podršku, jer, kako je naveo, oni to i zaslužuju, a organska proizvodnja može biti dobar način za proširenje proizvodnje, upošljavanje ljudi, ali i mogućnost da, u saradnji sa drugim proizvođačima iz zemlje, brojni proizvodi budu dostupni i zrenjaninskim potrošačima.
Lj. St.
• • • •
 

O sertifikatu

U Lukinom Selu se 25. februara 2011. godine, u prostorijama udruženja organskih proizvođača održao savetovanje o organskoj proizvodnji.
U srednjem-Banatu proizvođači su se uključili u organsku proizvodnju od 2007. godine, iz Lukinog Sela 3. Na skupu su prezentovana iskustva stečena za protekle 4 godine, bilo je reči o načinu uključivanja u organsku proizvodnju, o sticanju sertifikata, o tehnologiji proizvodnje povrtarskih proizvoda i o udruživanju proizvođača.
Uvodničari su bili:
• Branko Čičić – predsednik Fonda Organska Srbija iz Beograda
• Čedomir Nikolić – predstavnik firme Suolo a Salute Balkan iz Beograda
• Dragan Marković – iz Poljoprivredne Savetodavne službe iz ZrenjaninaNa savetovanju su pored učesnika iz okolnih mesta, učestvovali i proizvođači iz centralne Srbije. Predavanje je dopunila, Markov Branka profesorka zrenjaninske srednje poljoprivredne škole. Učesnici su se upoznali sa svim fazama proizvodnje, sticanja sertifikata i nabavke repromaterijala. Zahvaljujući predsedniku Fonda Organska Srbija, Branku Čičiću prisutni su iz prve ruke mogli čuti utiske sa nedavno završenog, međunarodnog BioFach sajma u Nirnbergu. 

 
 • • • • 
 
   

 


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150