NASLOVNA
       

   
Naslovna
Vesti
Proizvođači 
Zakon i pravilnici 
Biodinamika
Recepti
 
 
Sponzori organske proizvodnje
AP Vojvodina
Fondacija Sekereš Laslo
Fondacija Bethlen Gabor

Poštovani Posetioci!

Postavljanje i servisiranje ovog internet portala vrši Feher to – Društvo za negu tradicije i ekologije iz Lukinog Sela. Udruženje je osnovano 1997. godine i u svom statutu istaknut je razvoj organske proizvodnje, kao važna oblast u kojem ostvaruje svoje ciljeve. U okviru udruženja postoji sekcija za razvoj organske proizvodnje.

Prvi skup proizvođača, koji su zainteresovani za organgansku proizvodnju, u Lukinom Selu je organizovan početkom 2011. godine. Pored proizvođača prisustvovali su i predstavnici Fonda Organske Srbije, sertifikacione kuće Suollo e Salute, Poljoprivredne Savetodavne službe i srednje poljoprivredne škole iz Zrenjanina. Pošto se udruženje isključivo finansira učestvovanjem na inostranim i domaćim konkursima, dinamiku aktivnosti donosi početkom godine, kada su konkursi raspisani, a realizaciju aktivnosti sprovodi u zavisnosti od broja uspešnih projekata, koji su odobreni od strane donatora.

U okviru projekta Putevi organske hrane u Srednjem-Banatu, finansiran od strane Pokrajinskog Sekretarijata za privredu, u LukinomSelu su se održala dva značajna skupa na kojima je tema bila razvoj organske proizvodnje. Desetog oktobra 2012. godine je udruženje novinara Vojvodine posetilo udruženje organskih proizvođača u Lukinom Selu. Tom prilikom su imali prilike da posete povrtarsku farmu Balanyi, koja se nalazi u punom statusu organske proizvodnje. Isto tako je prezentovan zajednički projekat Osnovne Škole i udruženja Ferher to pod nazivom Bioproizvodnja od obdaništa do fakulteta. Cilj ovog projekta je da se na parceli pored škole pokrena organska proizvodnja – ogledna mini farma i da školska deca od malih nogu imaju mogućnost, da prate organsku proizvodnju. Udruženje organskih proizvođača je obezbedilo sredstva za pokrivanje troškova sertifikacije za parcelu koja se nalazi pored škole, tako da se zemljište nalazi u periodu konverzije. Pored školske parcele se nalazi gazdinstvo, koje je sertifikovano i gde se odvija organska proizvodnja. Deca su tom prilikom posetila farmu i upoznala se sa trenutnim poslovima koji su u toku. Program Bioproizvodnja od obdaništa do fakulteta podržala je Fondacija Sekereš Laslo i Fondacija Bethlen Gabor.

Drugi skup organskih proizvođača je održan u nedelju 14-og oktobra, uz učešće distributera organskih proizvoda. Na savetovanju su tri teme bile dominantne:
- Predstavljanje trenunih kapaciteta proizvođača i planovi za proširenje proizvodnje
- Mogućnost prodaje organskih proizvoda na zrenjaninskim zelenim pijacama,
- Izrada reklamnog materijala i internet prezentacije za srednje-banatske proizvođače. U okviru ove teme su prisutni proizvođači predložili, da internet portal, na kojem će biti prikazane sve aktivnosti u srednjem-Banatu, vezane za organsku proizvodnju, pod nazivom
www.biobanat.org.rs.
Na skupu su ušestvovale i firme koje se bave distribucijom organskih proizvoda i upoznale su proizvođače sa mogućnostima saradnje sa velikim robnim kućama, odnosno sa mogućnošću izvoza industrijskih proizvoda, preko firme Ecoco, za Nemačku pekarsku industriju. Sa ovom firmom je već nekoloiko proizvođača potpisao ugovore u zajedničkoj proizvodnji.
U srednjem-Banatu se organskom proizvodnjom bave u opštini Zrenjanin, Kikinda i Žitište, ukupno na 11 gazdinstva površine oko 50 hektara.

U nadi da ćete češće svraćati na naš portal i pratiti aktivnosti organskih proizvođača u srednjem-Banatu, srdačno Vas pozdravljam!
Balanyi Sándor, predsednik udruženja Feher to – proizvođač organskih povrtarskih proizvoda iz Lukinog Sela (webmaster).

 
     

 


web design Copyright © Fehér tó HÁKE, Lukácsfalva tel: 023 3885 150 
websas.hu